Trong đó, gần 14,9 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 1,1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện - lần lượt giảm 1,05% và 2,17% so với cuối năm 2020. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là gần 13,2 triệu, đạt 26,7% lực lượng lao động trong độ tuổi, giảm 1,15% so với cuối năm 2020. BHYT có gần 87 triệu người tham gia, đạt tỉ lệ bao phủ 88,9% dân số, giảm 1,24% so với cuối năm 2020.

Theo BHXH Việt Nam, công tác truyền thông về ứng dụng VssID - BHXH số đã được cơ quan BHXH các cấp triển khai một cách đồng bộ, nhịp nhàng. Tính đến ngày 25-4, đã có gần 4,5 triệu lượt tải, cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng này với hơn 3,72 triệu hồ sơ hợp lệ được duyệt, đạt 14,665 % so với tổng chỉ tiêu được giao theo kế hoạch của BHXH Việt Nam. Mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2021, gần 25,4 triệu người cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Trong thời gian tới, BHXH các tỉnh, thành sẽ quyết liệt triển khai, vận động, tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số. Ngoài ra, ngành BHXH sẽ đẩy mạnh truyền thông, vận động các tổ chức, cá nhân tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

D.Thu