Chiều 18 - 9, LĐLĐ quận 10, TP HCM sơ kết 20 năm thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh (1994 - 2014). Qua triển khai, 163 Công đoàn (CĐ) cơ sở đã duy trì và phát triển quỹ, tạo điều kiện cho con em CNVC - LĐ hiếu học có thêm động lực học tập. 

Bà Võ Thị Minh Phượng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 10, trao giấy khen cho tập thể xuất sắc
Bà Võ Thị Minh Phượng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 10, trao giấy khen cho tập thể xuất sắc

LĐLĐ quận 10 đánh giá học bổng Nguyễn Đức Cảnh không chỉ góp phần hạn chế tình trạng lưu ban, bỏ học mà còn thúc đẩy tinh thần thi đua, động viên CNVC - LĐ an tâm sản xuất. Tuy nhiên, hiện các CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước vẫn chưa quan tâm đến việc xây dựng quỹ. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do lao động trong doanh nghiệp luôn biến động, nhiều công ty có lực lượng lao động trẻ chưa lập gia đình chiếm đa số.

Dịp này, LĐLĐ quận 10 cũng khen thưởng 18 tập thể có nhiều đóng góp trong phong trao vận động xây dựng Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh.

Tin - ảnh: Hồng Nhung