Chương trình đã thu hút được nhiều sự hưởng ứng tham gia của các cấp Công đoàn (CĐ), đoàn viên, CNVC-LĐ cả nước. Đến nay, chương trình đã nhận được hơn 46.000 sáng kiến của đoàn viên, CNVC-LĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại 63 LĐLĐ tỉnh, TP; 18 CĐ ngành trung ương và CĐ tổng công ty trực thuộc.

Bà Vũ Thị Giáng Hương, quyền Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết kết thúc 40 ngày cao điểm (20-4), các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành trung ương và tương đương, CĐ tổng công ty trực thuộc gửi hồ sơ (tờ trình, bảng tóm tắt sáng kiến) về Tổng LĐLĐ Việt Nam. Từ ngày 22-4, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức xét chọn và biểu dương các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lưu ý, các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng ở cả 4 cấp CĐ phải được cập nhật đầy đủ trên Cổng thông tin trực tuyến (https://congdoanvietnam.org). Riêng đối với các sáng kiến thuộc bí mật công nghệ chỉ cần cập nhật tên sáng kiến, tóm tắt hiệu quả và khen thưởng (nếu có).

T.Ngôn