LĐLĐ quận yêu cầu các Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị phát động đợt thi đua cao điểm, vận động CNVC-LĐ tích cực thi đua, thực hiện các sáng kiến cải tiến nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn của đơn vị, góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, tạo ra các sản phẩm mới. Song song đó, các đơn vị cần xây dựng chính sách khen thưởng tương xứng nhằm nhân rộng các gương lao động vượt khó, sáng tạo. Đợt thi đua kéo dài đến ngày 20-4.

Phát huy sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó - Ảnh 1.

Đại diện các khối thi đua thuộc LĐLĐ quận Phú Nhuận ký kết ghi nhớ

Hưởng ứng chương trình, 4 khối thi đua của quận đã đăng ký hoàn thành tổng cộng 410 sáng kiến hữu ích trong thời gian 20 ngày. Cụ thể, CNVC-LĐ khối giáo dục sẽ thực hiện 250 sáng kiến, khối doanh nghiệp 100 sáng kiến, khối phường 20 sáng kiến và khối hành chính sự nghiệp 40 sáng kiến.

Tin-ảnh: N.Hoàng