Trong nhiệm kỳ mới, đại hội đề ra một số chỉ tiêu như phấn đấu đến năm 2023, thành lập CĐ cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên; trên 95% CĐ cơ sở khu vực nhà nước và 60% CĐ cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt vững mạnh; kết nạp mới 6.000 đoàn viên, bồi dưỡng và giới thiệu ít nhất 2.000 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác CĐ về pháp luật lao động, Luật CĐ và các quy định liên quan đến người lao động... cho 100% ủy viên ban chấp hành CĐ cơ sở. Bên cạnh đó, sẽ có ít nhất một hội thi tay nghề cấp quận; 100% nữ cán bộ, CNVC-LĐ khu vực nhà nước, từ 45% trở lên lao động nữ trong các CĐ cơ sở ngoài khu vực nhà nước đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"…

Hơn 60 tỉ đồng chăm lo cho CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, tặng hoa chúc mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giám sát tình hình trả lương, thưởng và chăm lo Tết cho CNVC-LĐ được LĐLĐ quận đặc biệt chú trọng. Với phương châm "Không để một CNVC-LĐ nào không có Tết", hằng năm, việc chăm lo Tết cho CNVC-LĐ được thực hiện với nhiều nội dung phong phú, thiết thực với 350 doanh nghiệp chăm lo cho trên 80.000 lượt CNVC-LĐ, số tiền hơn 60 tỉ đồng. LĐLĐ quận còn vận động 89 doanh nghiệp tăng lương, hỗ trợ trượt giá, tăng chất lượng bữa ăn trưa, hỗ trợ tiền thuê nhà… cho người lao động. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận đã tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại cho hơn 400 trường hợp về các nội dung liên quan đến pháp luật lao động.

Tin-ảnh: H.Đào