Trong điều kiện dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt đời sống người lao động, các CĐ cơ sở trực thuộc CĐ Viên chức TP vẫn phát huy tinh thần sáng tạo, tổ chức các hoạt động phù hợp để chăm lo, hỗ trợ kịp thời đoàn viên.

Cụ thể, CĐ Viên chức TP đã vận động CNVC-LĐ đóng góp hơn 860 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn thông qua Ủy ban MTTQ TP HCM; chăm lo cho gần 600 đoàn viên khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với gần 700 triệu đồng.

Hơn 700 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên khó khăn - Ảnh 1.

Công đoàn Viên chức TP HCM ký kết liên tịch với Sở Nội vụ TP

Dịp này, CĐ Viên chức TP đã ký kết chương trình hoạt động với Sở Nội vụ TP về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Tin-ảnh: N.Hà