Nhóm đối tượng 1 gồm đoàn viên - lao động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập, thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (1,49 triệu đồng/tháng), có hoàn cảnh khó khăn tại thời điểm xét hỗ trợ và không nằm trong đối tượng được nhận gói hỗ trợ của Chính phủ (Nghị quyết số 42/NQ-CP).

Nhóm đối tượng 2 gồm đoàn viên - lao động đã được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ nhưng đặc biệt khó khăn gồm: lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi; người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo đang được điều trị (nằm viện hoặc điều trị ngoại trú); đoàn viên có vợ/chồng/con hoặc bố, mẹ già (đang ở cùng và phải nuôi dưỡng) bị bệnh hiểm nghèo; đoàn viên là người khuyết tật, người bị tai nạn lao động chưa được hưởng trợ cấp; trường hợp đặc biệt khó khăn khác ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lao động, sức khỏe, đời sống.

Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người. Thời gian được tính ảnh hưởng từ ngày 1-3 đến 31-5. Kinh phí hỗ trợ được chi từ nguồn tài chính tích lũy của Công đoàn.

H.Lê