Trong đó, riêng tháng 6, hơn 120.000 lao động được giải quyết việc làm. Tỉ lệ lao động qua đào tạo 6 tháng đầu năm ước tính là 62,4%. Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi khu vực thành thị quý II/2020 ước tính hơn 4%. Điều này cho thấy dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến tình hình việc làm của người lao động trong 6 tháng đầu năm.

Hơn nửa triệu lao động được giải quyết việc làm - Ảnh 1.

Lao động nông thôn đang được ưu tiên đào tạo nghề

Hiện Cục Việc làm đang tiến hành báo cáo về việc làm cho đối tượng đặc thù (lao động nông thôn, lao động nữ lớn tuổi, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động là người khuyết tật, lao động bị thu hồi đất).

Đồng thời, xây dựng đề xuất cho các hoạt động cập nhật cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động, điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; phân tích, dự báo thị trường lao động; hỗ trợ giao dịch việc làm cho giai đoạn 2021-2025.

Tin-ảnh: G.Nam