Hướng dẫn giải quyết chế độ ốm đau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trường hợp NLĐ bị ốm trong thời gian nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương thì cần xác định 2 trường hợp: Nếu NLĐ có kế hoạch nghỉ không hưởng lương hoặc nghỉ phép được công ty đồng ý nhưng trong thời gian nghỉ việc mà bị ốm thì không được hưởng trợ cấp ốm đau. Nếu NLĐ nghỉ đột xuất không hưởng lương, sau đó định đi làm việc trở lại nhưng vì ốm không đi làm được thì chỉ những ngày nghỉ ốm (không đúng quy định) mới được hưởng trợ cấp ốm đau (các trường hợp này trước khi giải quyết cần có văn bản của đơn vị để xác định rõ việc nghỉ không lương rồi mới giải quyết).

Căn cứ để tính trợ cấp ốm đau là tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ ốm. Trường hợp NLĐ bị ốm đau, tai nạn hoặc phải nghỉ việc chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà thời gian nghỉ việc từ 14 ngày trở lên (bao gồm nghỉ không lương) thì mức hưởng tính trên mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

T.Ngôn