Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến trung ương, sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú như sau:

- Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 3 hoặc khoản 6 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế đối với chi phí mà người tham gia bảo hiểm y tế được bệnh viện chỉ định nhập viện điều trị nội trú.

Hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến - Ảnh 1.

(Bao gồm cả các dịch vụ khám, chữa bệnh: tiền khám bệnh, xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh,…được chỉ định hoặc thực hiện tại Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu).

- Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán chi phí của đợt khám, chữa bệnh ngoại trú trong trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đã kết thúc khám, chữa bệnh ngoại trú, sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú/điều trị nội trú ban ngày với cùng chẩn đoán.

Ngoài ra, Công văn 627 còn hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến và được chỉ định điều trị nội trú ban ngày.

Tin, ảnh: A.Chi