Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh khi thẻ BHYT hết hạn - Ảnh 1.

Khám chữa bệnh BHYT tại TP HCM

Để đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh xử lý trường hợp nêu trên như sau:

- Vẫn thực hiện tiếp nhận, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo đúng quy định pháp luật đối với thẻ BHYT có thông tin thẻ hợp lệ tại thời điểm tra cứu.

- Cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy trình cấp, cập nhật tăng - giảm thẻ BHYT.

- Cán bộ bộ phận thu và sổ, thẻ phải nghiêm túc thực hiện đúng, đủ quy trình cấp, đổi, cập nhật dữ liệu thẻ BHYT theo Công văn 3881/BHXH-ST ngày 7-10-2016.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị cơ quan BHXH các tỉnh, thành làm rõ những sai phạm của cá nhân, tập thể dẫn đến tình trạng nêu trên và có hình thức kỷ luật phù hợp.

Đ.Viên Ảnh: HOÀNG TRIỀU