Hướng dẫn thu hồi thẻ BHYT

Theo đó, đơn vị sử dụng lao động thu hồi thẻ BHYT còn hạn sử dụng của NLĐ ngừng tham gia BHYT (trừ trường hợp chết; chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng) để chuyển trả cơ quan BHXH. Trường hợp NLĐ không trả lại thẻ mà dùng thẻ này đi khám chữa bệnh, các cơ sở khám chữa bệnh sẽ tra cứu dữ liệu thẻ BHYT và thu hồi lại thẻ này. Cơ quan BHXH căn cứ vào tháng (không căn cứ ngày) đơn vị lập hồ sơ báo giảm NLĐ để thu thêm giá trị thẻ BHYT đến hết tháng lập hồ sơ báo giảm, không thu thêm giá trị thẻ BHYT từ tháng liền kề tháng lập hồ sơ báo giảm đến khi thẻ hết hạn sử dụng.

Trong tháng, khi đơn vị thực hiện giao dịch điện tử báo giảm, cơ quan BHXH sẽ không điều chỉnh tăng hết giá trị thẻ, đơn vị tập hợp thẻ BHYT các trường hợp ngừng đóng trong tháng (1 tháng/lần hoặc theo từng đợt phát sinh) trả cho cơ quan BHXH qua bưu điện. Đơn vị yêu cầu NLĐ trả thẻ đúng quy định, đồng thời nhắc nhở NLĐ khi thôi việc nếu không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc khác thì đăng ký ngay khi tham gia BHYT hộ gia đình (gia hạn thẻ) để bảo đảm quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục theo quy định của Luật BHYT.

K.Linh