Theo đó, những người có BHYT thuộc diện từ đủ 5 năm liên tục có chi phí cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (Mức lương cơ sở hiện tại là 1.390.000 đồng/tháng) tính từ thời điểm đủ 5 năm sẽ làm hồ sơ để được thanh toán phần chênh lệch bao gồm:

- Thẻ BHYT có dòng chữ "Thời điểm đủ 05 năm liên tục…" hoặc xác nhận tham gia 5 năm liên tục và giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao) đến thời điểm phát sinh chi phí KCB BHYT.

- Hóa đơn viện phí (bản chính).

Hướng dẫn thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT - Ảnh 1.

Ngoài ra, BHXH TP cũng hướng dẫn thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT:

- Giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật, giấy xác nhận cấp cứu…(bản photo có xác nhận đã xem bản chính của một hoặc nhiều loại giấy tờ này).

- Hóa đơn viện phí (bản chính).

K.An Ành: HOÀNG TRIỀU