Theo đó, đáng lưu ý là việc xác nhận sổ BHXH làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH đối với đơn vị nợ BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN). Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN, nếu người lao động (NLĐ) đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm TNLĐ cho NLĐ.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Hướng dẫn xác nhận sổ BHXH khi doanh nghiệp nợ BHXH - Ảnh 1.

Về quản lý dữ liệu, đối với đơn vị chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, thẻ BHYT hết giá trị sử dụng. Khi NLĐ phát sinh chi phí KCB trong thời hạn thẻ BHYT hết giá trị sử dụng đơn vị sử dụng lao động phải chi trả, cơ quan BHXH thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí KCB theo quy định sau khi đơn vị đã đóng đủ số tiền chậm đóng BHYT. 

BHXH Việt Nam đang hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ chuyên quản thu đôn đốc, thông báo cho đơn vị sử dụng lao động, sau 2 lần gửi thông báo mà đơn vị vẫn không nộp tiền thì mới thực hiện giảm giá trị sử dụng của thẻ BHYT.

Tin -ảnh: K.An