Đây là mã số định danh cá nhân duy nhất do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT với mục đích quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT, làm căn cứ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử. Mã số BHXH gồm 10 chữ số (gồm 2 số đầu là mã tỉnh, 8 số tiếp theo là số tự nhiên) và là số sổ BHXH, đồng thời là 10 số cuối thẻ BHYT.

Người dân được cấp mã số BHXH mới - Ảnh 1.

Đại diện BHXH Việt Nam cũng cho biết cơ quan này đang thực hiện việc rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH, thẻ BHYT xuống còn 5 ngày. Với trường hợp cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH, xuống còn 10 ngày. Với trường hợp không thay đổi thông tin việc cấp lại sổ, thẻ sẽ không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và từ năm 2019, việc cấp lại sổ, thẻ sẽ được thực hiện trong ngày. Riêng những người tham gia BHYT đang điều trị tại các cơ sở y tế, việc cấp, đổi thẻ BHYT sẽ thực hiện trong ngày.

N.Dung