Trần Tuyết Nga (ngatran02...@gmail.com) hỏi: "Tôi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhưng tôi muốn khám bệnh ở Bệnh viện Hòa Hảo thì tôi có được hưởng chế độ BHYT như khi khám ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn là bệnh viện ngoài công lập, tuyến tỉnh; Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty TNHH Hòa Hảo là cơ sở y tế ngoài công lập, tuyến huyện. Theo quy định của Luật BHYT thì từ ngày 1-1-2016, người tham gia BHYT có thể đến các bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc để KCB và được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB BHYT trong phạm vi và mức hưởng quy định trên thẻ BHYT. Như vậy, bà có thể đến KCB tại Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty TNHH Hòa Hảo có xuất trình đầy đủ thẻ BHYT và giấy chứng minh nhân thân thì được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT như đi KCB đúng nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu.