Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII sáng 27-9
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII sáng 27-9

Sáng 27-9, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) thay mặt Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐ), ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, trình bày tham luận với chủ đề "Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2009-2014".

Ông Trần Thanh Hải khẳng định là một thành viên của MTTQ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam rất trân trọng và đánh giá cao những hoạt động quan trọng của MTTQ Việt Nam trong 5 năm qua, đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân, trong đó có giai cấp công nhân và người lao động (NLĐ) Việt Nam.

Hướng về cơ sở

Ông Trần Thanh Hải cho biết 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có những khó khăn, thách thức của thời kỳ mới, công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, từng bước phù hợp với thực tiễn và cơ sở, sát nhu cầu của đoàn viên, người lao động.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, các cấp công đoàn đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, cùng với cả hệ thống chính trị tổ chức các hoạt động thiết thực nên đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, từ thực tiễn hoạt động “Tháng Công nhân”, công đoàn đề xuất và đã được Ban Bí thư kết luận tổ chức định kỳ hàng năm, đánh dấu bước phát triển trong việc đổi mới phương thức hoạt động công đoàn.

Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt nhiều kết quả cơ bản. Từ năm 2008 đến năm 2013, công đoàn các cấp đã tổ chức cho hơn 4,5 triệu lượt người tham gia học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nhiều mô hình, điển hình tự giác làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần hình thành một phong trào sâu rộng, thiết thực.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai tập trung vào đối tượng công nhân lao động trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước với sự kết hợp của một hệ thống các biện pháp tuyên truyền đã góp phần chuyển biến ý thức pháp luật, trách nhiệm lao động của đại bộ phận NLĐ.

Ông Trần Thanh Hải khẳng định những năm gần đây, hoạt động của các cấp công đoàn (CĐ) đã có nhiều thay đổi quan trọng, với phương châm hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động, tích cực chăm lo xây dựng công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh.

Công tác vận động phát triển đoàn viên CĐ đạt nhiều kết quả to lớn. Từ năm 2008 đến năm 2013, các cấp CĐ đã kết nạp mới trên 3,3 triệu đoàn viên, thành lập mới gần 30 ngàn CĐCS. Đến nay, Công đoàn Việt Nam đã đạt gần 8,5 triệu đoàn viên CĐ và hơn 120.000 CĐCS. Phương thức mới về thành lập CĐCS theo luật Công đoàn năm 2012 được triển khai đã đạt kết quả bước đầu rất quan trọng, ý thức tự giác, tự nguyện tham gia tổ chức và hoạt động công đoàn của NLĐ có sự chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, Tổng LĐLĐ đã chỉ đạo thành lập nghiệp đoàn nghề cá ở hầu hết các tỉnh duyên hải; tập hợp, thu hút gần 6 ngàn lao động nghề cá vào tổ chức CĐ để cùng nhau chăm lo, bảo vệ, động viên ngư dân yên tâm bám biển thuộc chủ quyền đất nước. Hoạt động này được sự ủng hộ cao của xã hội.

Tỷ lệ CĐCS đạt tiêu chuẩn vững mạnh bình quân từ năm 2009 đến nay đạt gần 77%. Ngày càng có nhiều CĐCS được cấp ủy Đảng, người sử dụng lao động, người lao động đánh giá cao vai trò của CĐ trong việc tham gia xây dựng môi trường lao động tốt đẹp, là cơ sở để phát huy nguồn nội lực của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các cấp CĐ cũng đã động viên công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm như Nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy Thủy điện Sơn La... đã trở thành biểu tượng cao đẹp, kết tinh của lòng yêu nước, trí thông minh sáng tạo của lao động Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác sơ kết, tổng kết thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến luôn được coi trọng, đã giúp phong trào tăng thêm động lực mới, ươm mầm, nảy nở nhiều điển hình tiên tiến.

Hoạt động của “Quỹ tấm lòng vàng lao động”, Qũy trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, hoạt động xã hội của CĐ và các chương trình: “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, “Mái ấm công đoàn”... đã phát triển mạnh mẽ, tạo được sự đồng thuận của đông đảo NLĐ và các tầng lớp nhân dân; góp phần làm sinh động hơn lối sống nghĩa tình, tinh thần đoàn kết của dân tộc ta.

Các cấp CĐ tham gia cải thiện việc làm, nâng cao đời sống NLĐ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hàng năm, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ động nghiên cứu tình hình thực tiễn và duy trì tốt chế độ định kỳ làm việc với Thủ tướng Chính phủ và nhiều bộ, ngành, đoàn thể nên đã tăng cường sự phối hợp hành động trong việc giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến NLĐ và tổ chức CĐ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các cấp CĐ đã tích cực tham gia giải quyết việc làm, nhất là đối với NLĐ ở các doanh nghiệp gặp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, giải thể, phá sản. Tham gia với trách nhiệm cao trong việc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách nhà ở đối với CNVCLĐ. Kiên trì bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ bằng giải pháp đại diện khởi kiện ra tòa án đối với các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn nên không những mang lại nhiều lợi ích thiết thực mà còn tạo dựng được niềm tin cao của NLĐ.

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là hoạt động cơ bản của tổ chức CĐ. Trong 5 năm qua (2008-2013), các cấp công đoàn đã giới thiệu 384.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Nhiều địa phương rất quan tâm phát huy vai trò Ban chấp hành CĐCS trong việc giới thiệu phát triển Đảng dành cho công nhân ở những doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa có tổ chức cơ sở Đảng và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho nhiều công nhân được khẳng định sự trưởng thành về chính trị.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII

Công tác đối ngoại của CĐ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác của CĐ các nước, các tổ chức công đoàn khu vực và quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và Tổ chức Lao động quốc tế, đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập quốc tế của đất nước, mở rộng đoàn kết với công nhân, CĐ các nước trên thế giới.

Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ

Theo ông Trần Thanh Hải, từ thực tiễn hoạt động, tổ chức CĐ Việt Nam đúc kết các bài học kinh nghiệm, đó là hoạt động CĐ phải bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng; coi trọng công tác phối hợp với chính quyền, cơ quan hữu quan, hợp tác chặt chẽ của các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao hiệu quả tập hợp, đoàn kết NLĐ.

Phải hướng về cơ sở, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; tập trung củng cố, xây dựng CĐCS vững mạnh; hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho CĐCS và những đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức CĐ.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CĐ ở các cấp, chú ý bồi dưỡng cán bộ xuất thân, trưởng thành từ công nhân, cán bộ nữ và cán bộ trưởng thành từ cơ sở.

Để góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới, tổ chức CĐ Việt Nam tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu: Phấn đấu đến hết năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên CĐ; 90% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, có từ 30 lao động trở lên được thành lập CĐCS. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến tổ chức CĐ, quyền, nghĩa vụ của NLĐ; chính sách xây dựng nhà ở cho công nhân lao động. Nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho NLĐ.

Tăng cường tham gia thực hiện dân chủ cơ sở và đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; nâng cao chất lượng phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, CĐ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, NLĐ, phát triển các hình thức biểu dương, tôn vinh NLĐ có thành tích xuất sắc phù hợp với từng địa phương, ngành và lĩnh vực.

Tập trung triển khai thực hiện 4 chương trình lớn của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam là: “Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018”; Chương trình Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐ”; Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể” và Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và NLĐ”.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; tranh thủ sự ủng hộ của CĐ các nước và tổ chức lao động quốc tế. Tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế, các hoạt động của phong trào công nhân, CĐ thế giới, góp phần nâng cao vai trò, tầm ảnh hưởng của Công đoàn Việt Nam trong phong trào công nhân và hoạt động CĐ quốc tế.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII sáng 27-9

Văn Duẩn