Hủy bỏ thỏa thuận trái luật

Một số công nhân thử việc (Công ty Quốc An, quận 8, TP HCM)

- Bà Lê Thị Ngọc Phượng, giám đốc công ty, trả lời: Chúng tôi thừa nhận đã đưa vào bản HĐLĐ nội dung thỏa thuận như trên. Sau khi đối chiếu với các quy định hiện hành, công ty biết việc giao kết HĐLĐ là tự do nhưng không được trái pháp luật. Do vậy, công ty đã hủy bỏ điều khoản trái luật nêu trên.