Theo chương trình, sau khai mạc, đại hội sẽ nghe Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; nghe báo cáo và thảo luận về Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ và dự thảo Điều lệ CĐ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII - Ảnh 1.

Chiều cùng ngày, Chính phủ, Thủ tướng và các đại biểu dự đại hội sẽ tham gia diễn đàn, thảo luận về chủ đề: "CĐ Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước".

Phiên trọng thể được tổ chức ngày 25-9 với nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, CNVC-LĐ và tổ chức CĐ với Đảng và nhà nước; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, nhà nước; thảo luận về nhân sự và bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.

V.Duẩn