Tại lớp tập huấn, cán bộ CĐ đã được phổ biến kiến thức cơ bản về tổ CĐ, tập trung vào các vấn đề như vai trò của tổ chức CĐ trong giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Ngoài ra, cán bộ CĐ còn được cập nhật kiến thức mới về Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, BHYT cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp và CĐ trong công tác bảo hộ lao động.

Khánh Hòa: Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ

Buổi tập huấn là dịp để đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở của 2 ngành nâng cao kiến thức nghiệp vụ, từ đó thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động tại cơ sở. CĐ ngành Giao thông Vận tải tỉnh hiện có trên 3.500 đoàn viên; CĐ ngành Xây dựng tỉnh có trên 2.000 đoàn viên. 

Tin-ảnh: T.Tĩnh