Chương trình sẽ phân tích đánh giá môi trường sống, hiện trạng, nhu cầu, điều kiện tiếp cận chính sách của CN nhà trọ; xây dựng các giải pháp và nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn phù hợp đời sống CN.

Khảo sát đời sống công nhân ở trọ - Ảnh 1.

Công nhân một nhà trọ tại phường An Phú, quận 2, TP HCM

Trong quá trình khảo sát, LĐLĐ TP sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, lãnh đạo TP với chủ đề "Đánh giá thực trạng các chính sách chăm lo đời sống CN tại khu nhà trọ, khu lưu trú trên địa bàn TP HCM", qua đó đề xuất các giải pháp nhằm bổ sung cơ sở khoa học và thực tiễn chăm lo đời sống CN.

Tin-ảnh: H.Đào