Báo cáo được công bố dựa trên việc phân tích kết quả của cuộc khảo sát các ứng viên và nhà tuyển dụng đến từ các doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ truyền thông và quảng cáo (gọi là Agency) trên khắp Việt Nam. Qua khảo sát nhà tuyển dụng về số năm làm việc trung bình của nhân viên tại công ty, 38% nhà tuyển dụng cho biết nhân viên làm việc từ 1 - 2 năm và 38% từ 2 - 4 năm. Nhóm nhân viên làm việc với khách hàng được đánh giá có số năm làm việc trung bình thấp nhất với 35% ý kiến đồng tình từ nhà tuyển dụng. Khảo sát trên ứng viên, giải pháp hiệu quả nhất để DN có thể áp dụng nhằm giữ chân nhân tài chính là "Thưởng hiệu suất công việc định kỳ mỗi quý" với 24% ý kiến. Theo sau đó là mong muốn được "làm việc linh hoạt về thời gian và không gian" với 19% ý kiến. Khi được hỏi về xu hướng chuyển việc, các ứng viên vẫn cân nhắc tiếp tục làm trong ngành Agency với 29% ý kiến, cụ thể sẽ đợi một khoảng thời gian để chuyển sang "công ty đối thủ" hoặc sẽ chuyển ngay khi có cơ hội. 30% ứng viên cho biết họ sẽ không chuyển sang công ty đối thủ và gần 40% vẫn chưa chắc chắn về quyết định này, phần lớn ứng viên trong nhóm "chưa chắc chắn" cũng thuộc nhóm "muốn chuyển sang nội bộ DN".

Khen thưởng để giữ chân nhân viên - Ảnh 1.

Người làm việc trong ngành truyền thông - quảng cáo thường ít gắn bó lâu dài

Ông Gaku Echizenya, Tổng Giám đốc của Navigos Group Việt Nam, cho rằng tốc độ phát triển nhanh của ngành Agency không chỉ mang lại cơ hội mà cũng mang lại thách thức trong bài toán con người. Do đó, các ứng viên cần tập trung phát triển kỹ năng phù hợp, đặc biệt là kỹ năng số hóa thông qua quan sát và hiểu các xu hướng số hóa, để tìm ra cơ hội vận dụng những công nghệ này phục vụ cho hoạt động Agency.

Tin-ảnh: G.Nam