Công ty đã tặng anh Khánh 3 triệu đồng; Công đoàn tổng công ty cũng trao giấy khen và tặng 5 triệu đồng.

Khen thưởng thầy giáo Bio Hoàng Trọng Khánh - Ảnh 1.

Lãnh đạo và Công đoàn Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn trao giấy khen cho anh Hoàng Trọng Khánh

Anh Khánh là nhân vật trong bài viết "Lớp học đặc biệt của "Chú Bio" đăng trên Báo Người Lao Động điện tử. Bảy năm qua, anh Khánh đã thuê nhà, mở lớp dạy kèm miễn phí cho 41 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 tại nhà trọ. Sau khi báo đăng, UBND TP HCM đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan kịp thời biểu dương, khen thưởng và tạo điều kiện cho anh Khánh duy trì "lớp học đặc biệt".

Tin-ảnh: H.Đào