Lê Mỹ Phụng (quận Bình Tân, TP HCM) hỏi: "Thẻ BHYT hộ gia đình của tôi có giá trị sử dụng từ ngày 18-1-2019 đến ngày 17-1-2020, vậy thời gian cần đi gia hạn thẻ là khi nào để quá trình tham gia BHYT được liên tục?".

BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ Công văn số 1205/BHXH-QLT của BHXH TP HCM thì người tham gia BHYT hộ gia đình có trách nhiệm đóng tiền cho đại lý thu trước 10 ngày (hoặc đóng trễ trong khoản thời gian 10 ngày) trước khi thẻ hết giá trị sử dụng. Khi đó thẻ BHYT gia hạn sẽ có giá trị liền kề với ngày hết giá trị thẻ lần trước. Trường hợp người tham gia đóng tiền cho đại lý thu sau ngày thẻ hết giá trị sử dụng nhưng không quá 3 tháng thì thẻ có giá trị từ ngày đóng tiền. Lưu ý, đối với trường hợp người tham gia đóng tiền trễ dẫn đến việc cấp thẻ BHYT chậm thì trong thời gian chờ nhận thẻ BHYT nếu có phát sinh chi phí khám chữa bệnh thì người tham gia hoàn toàn chịu trách nhiệm.