Theo đó, chậm nhất là 30 ngày kể từ khi có quyết định thôi việc, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm lập thủ tục chốt sổ BHXH để trả cho NLĐ (điều 21 Luật BHXH và điều 47 Luật Lao động).

Khiếu nại nếu không được chốt sổ BHXH - Ảnh 1.

Nghỉ việc đúng luật nhưng không được doanh nghiệp chốt sổ BHXH, người lao động có thể khiếu nại

Trường hợp đơn vị sử dụng lao động đang nợ BHXH, để chốt sổ BHXH cho NLĐ, đơn vị phải đóng đủ tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và tiền lãi chậm đóng của NLĐ đến thời điểm thôi việc; đồng thời đóng bổ sung ít nhất bằng số nợ BHYT (4,5%) và nợ quỹ BHXH ngắn hạn (4%) để bảo đảm quyền lợi cho những NLĐ khác còn làm việc. Nếu đơn vị sử dụng lao động vẫn không chốt sổ, trả sổ BHXH cho NLĐ thì NLĐ có thể khiếu nại với Phòng LĐ-TB-XH quận - huyện (nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở) hoặc Thanh tra Sở LĐ-TB-XH để được can thiệp giúp đỡ.

Trường hợp NLĐ chuyển qua công ty mới nhưng chưa nhận được sổ BHXH ở công ty cũ thì cung cấp số sổ BHXH đó cho công ty mới, để công ty tiếp tục đóng và ghi nhận quá trình đóng BHXH trên sổ BHXH.

Tin-ảnh: Đ.Viên