Ông Trần Công Khanh, Chủ tịch CĐ các KCX-KCN TP, cho biết Nghị định 60/CP về thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc là quy định bắt buộc nên các DN phải thực hiện. Khi gặp khó khăn, vướng mắc, DN hoặc ban chấp hành CĐ có thể báo về ban quản lý hoặc CĐ các KCX-KCN TP để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Theo các đại biểu, việc thực hiện Nghị định 60/CP gặp nhiều vướng mắc
Theo các đại biểu, việc thực hiện Nghị định 60/CP gặp nhiều vướng mắc
Tin-ảnh: N.Hà