Theo đó, đối tượng được xét chọn là các cá nhân đang làm việc trong các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất có tổ chức Công đoàn thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn TP HCM, là kỹ sư (bậc 2 trở lên) đang trực tiếp sản xuất; kỹ sư trực tiếp điều hành sản xuất hiện đang giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc trực tiếp điều hành sản xuất; quản đốc, phó quản đốc phân xưởng, đội trưởng, tổ trưởng tổ sản xuất; công nhân trực tiếp sản xuất có bậc thợ 2/5, 3/6, 3/7 trở lên. Đối tượng tham gia xét chọn phải trực tiếp là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất một đề tài khoa học, giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được ứng dụng vào thực tiễn có tổng giá trị làm lợi hoặc tiết kiệm được doanh nghiệp (DN) quyết định công nhận và khen thưởng: từ 80 triệu đồng trở lên đối với công nhân trực tiếp sản xuất; từ 200 triệu đồng trở lên đối với kỹ sư; từ 500 triệu đồng trở lên đối với đối tượng thuộc ngành nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học giữ các chức vụ như giám đốc trung tâm, phó giám đốc trung tâm, giám đốc sản xuất...

Khởi động Giải thưởng Tôn Đức Thắng - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao (Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP HCM), đoạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2020

Ngoài ra, đối tượng tham gia xét chọn phải đạt được một trong các danh hiệu thi đua như: chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên (với các đối tượng đang làm việc tại DN nhà nước) hoặc danh hiệu "Đoàn viên xuất sắc" (với đối tượng đang làm việc tại các DN ngoài nhà nước); Giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP HCM hoặc toàn quốc từ giải khuyến khích trở lên; bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam; danh hiệu Bàn tay vàng trong các hội thi thợ giỏi cấp trên cơ sở...

Tin-ảnh: H.Đào