Nguyễn Xuân Hương (xuanhuong…@gmail.com) hỏi: Tôi đóng tiền gia hạn BHYT tự nguyện tại địa phương từ ngày 29-2-2020 nhưng đến ngày 15-3-2020 xem trên hệ thống BHYT thì vẫn chưa thấy gia hạn. Vậy cho hỏi: Sau khi nộp tiền bao lâu thì thẻ BHYT mới được gia hạn? Tôi đã đóng BHYT 6 năm liên tục, đến ngày 28-3-2020 là hết hạn, nếu không được gia hạn ngay thì sẽ bị ảnh hưởng về quyền lợi BHYT gì không?

BHXH Việt Nam trả lời: Trường hợp của bạn đã được cấp thẻ có giá trị sử dụng đến ngày 28-3-2020, vì đã đóng tiền gia hạn thẻ trước nên thẻ BHYT của bạn sẽ được gia hạn sử dụng ngay sau ngày 28-3-2020 và không ảnh hưởng gì đến quyền lợi BHYT.