Ông Lâm Ngọc Mỹ, trợ lý giám đốc, trả lời: Trước đây, khi làm ăn thuận lợi, mỗi năm công ty đều tổ chức cho người lao động đi nghỉ mát với chi phí 3 triệu đồng/người. Một số phúc lợi khác cho người lao động, công ty cũng bảo đảm. Tuy nhiên, từ năm 2014, công ty gặp khó khăn nên chi phí cho nghỉ mát chỉ còn 1 triệu đồng/người chứ không phải hoàn toàn cắt bỏ. Riêng các khoản hỗ trợ khác, tùy đối tượng mà giám đốc xem xét, quyết định chứ không áp dụng đại trà. Điều này đã được hội nghị người lao động thống nhất thông qua.