Công ty tôi làm việc ngày 8 giờ, từ 8 giờ đến 17 giờ. Buổi trưa, NLĐ được nghỉ 1 giờ để ăn trưa và nghỉ ngơi. Như vậy, công ty có phải bố trí cho NLĐ nghỉ giữa giờ thêm 30 phút tính vào thời giờ làm việc?".

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Việc bố trí nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc áp dụng với trường hợp NLĐ phải làm việc liên tục 6-8 giờ. Công ty của chị làm việc ngày 8 giờ nhưng buổi trưa có bố trí cho NLĐ nghỉ 1 giờ, như vậy thời gian làm việc ngắt quãng, không liên tục nên không cần bố trí nghỉ thêm 30 phút.