Một số công nhân (Công ty N. Shine, tỉnh Bình Dương)

Không cắt phụ cấp khi tăng lương tối thiểu

Ông Lý Hồng Nam, phụ trách tổng vụ, trả lời: Nếu có trường hợp nào bị cắt giảm thì có thể do sai sót của bộ phận tài chính chứ ban giám đốc không có chủ trương cắt giảm phụ cấp của người lao động. Chúng tôi sẽ lập tức rà soát để chấn chỉnh, bổ sung. Những công nhân bị cắt giảm có thể liên hệ trực tiếp với phòng tài chính để giúp công ty giải quyết nhanh chóng vụ việc.