Lao động Việt Nam trước giờ lên đường đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài ẢNH: Internet
Lao động Việt Nam trước giờ lên đường đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài ẢNH: Internet

Theo ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, trong số 86 DN xuất khẩu lao động được giám sát và đánh giá năm 2016, kết quả có 37 DN xếp hạng 5 sao; 41 DN được xếp hạng 4 sao và 8 DN xếp hạng 3 sao. Như vậy không có DN nào đạt mức 6 sao (hạng cao nhất trong bảng xếp hạng), tuy nhiên cũng không có DN bị đánh giá ở mức 1 và 2 sao.

Bộ quy tắc ứng xử là một cơ chế tự nguyện nhằm cải thiện việc tuân thủ pháp luật trong nước và các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tăng cường quản lý DN và bảo vệ lao động di cư tránh bị bóc lột và cưỡng bức lao động.

V.Duẩn