Thu hồi giấy phép 2 công ty xuất khẩu lao động

Theo đó, Công ty CP Việt Hà - Hà Tĩnh (trụ sở chính tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) bị thu hồi giấy phép do không thực hiện phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức đưa NLĐ ra nước ngoài làm việc khi chưa đăng ký hợp đồng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Còn Công ty CP Thương mại dịch vụ và Tư vấn giáo dục Hoàng Phát (trụ sở chính đặt tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị thu hồi giấy phép do cho người khác sử dụng giấy phép để đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, lợi dụng hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn, thu tiền trái phép.

Sau khi bị thu hồi giấy phép, 2 doanh nghiệp nêu trên có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực; đồng thời báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước về các hợp đồng còn hiệu lực, số lượng NLĐ đang làm việc ở nước ngoài, số lượng đã tuyển chọn và phương án thực hiện trách nhiệm đối với các hợp đồng còn hiệu lực.

Th.Thảo