Không có hợp đồng khoán việc - Ảnh 1.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Ở đây, doanh nghiệp đã có sự nhầm lẫn giữa hợp đồng lao động (HĐLĐ) và hình thức trả lương. HĐLĐ có 3 loại là: không xác định thời hạn, có thời hạn từ đủ 12 đến dưới 36 tháng, hợp đồng mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng. Trong khi đó, khoán việc chỉ là hình thức trả lương. Để xác định đối tượng đóng BHXH, pháp luật lao động quy định phải căn cứ vào HĐLĐ. Theo đó, người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng và HĐLĐ từ 3 tháng trở lên là phải tham gia đóng BHXH bắt buộc, dù là thỏa thuận hình thức trả lương nào.