Không cộng dồn lỗi để xử lý

Ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được khiếu nại của anh Hưng, chúng tôi đã xem xét lại hồ sơ vụ việc. Thật ra, lỗi nặng nhất của anh Hưng tương ứng với hình thức kỷ luật sa thải chứ không phải cách chức. Công ty căn cứ vào lỗi này để xử lý kỷ luật chứ không phải cộng dồn 3 lỗi nhẹ thành lỗi nặng để xử lý như phản ánh.