Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại điều 27 Luật BHXH, trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH thì khi con ốm đau, chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ hưởng chế độ BHXH để chăm sóc con. Cụ thể, thời gian hưởng chế độ nghỉ chăm sóc con ốm trong năm cho mỗi con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. 

Không cùng hưởng BHXH khi con ốm - Ảnh 1.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ khi con ốm đau tính theo ngày làm việc. Trường hợp cha hoặc mẹ nghỉ phép năm hay nghỉ không lương để chăm sóc con ốm đều không được hưởng trợ cấp BHXH.