"Công ty tôi có một công nhân bị tai nạn lao động, phải nhập viện làm phẫu thuật. Tổng chi phí phải thanh toán cho bệnh viện trong quá trình điều trị là hơn 21 triệu đồng, trong đó chi phí do BHYT chi trả hơn 12 triệu đồng, còn lại là chi phí dịch vụ. Theo quy định, công ty phải thanh toán chi phí y tế trong quá trình điều trị cho người lao động (NLĐ), vậy khoản chi phí đó có bao gồm khoản phí dịch vụ không?".

Thanh toán chi phí điều trị ngoài danh mục BHYT - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 38 Luật An toàn - Vệ sinh lao động, khi NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến lúc điều trị ổn định. Cụ thể, phải thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do BHYT chi trả đối với NLĐ tham gia BHYT. Căn cứ quy định này, công ty phải thanh toán toàn bộ chi phí điều trị cho NLĐ, bao gồm cả chi phí không nằm trong danh mục do BHYT quy định.