Không để tồn đọng đơn thư khiếu nại của người lao động

Không chỉ củng cố, kiện toàn nhân sự, UBKT Công đoàn (CĐ) các cấp còn tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; kiểm tra việc thu và sử dụng kinh phí CĐ đối với các đơn vị chưa có tổ chức CĐ; việc vận động, quản lý và sử dụng các nguồn tiền vận động.

Ngoài ra, UBKT CĐ các cấp sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực giải quyết đơn thư của CNVC-LĐ; liên kết với Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, văn phòng tư vấn và tổ tư vấn kịp thời tư vấn và hướng dẫn trực tiếp cho người lao động về các vấn đề liên quan đến quyền lợi nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần.

Bên cạnh đó, UBKT LĐLĐ TP HCM sẽ duy trì chế độ tiếp đoàn viên và CNVC-LĐ đến khiếu nại, tố cáo; chủ động tham mưu đề xuất giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ TP giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng.

K.Linh