BHXH TP HCM trả lời: Theo điều 49 Luật Việc làm, quy định tại khoản 1 điều 43 của luật này, người lao động (NLĐ) đang đóng BHTN được hưởng TCTN khi có đủ các điều kiện: Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (trừ trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc trái pháp luật); NLĐ đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc xác định hoặc không xác định thời hạn; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng; đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN. Ngoài ra, khoản 2 điều 12 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định NLĐ đang đóng BHTN là NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã đóng BHTN và được tổ chức BHXH xác nhận. NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc bao gồm: thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH; thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết, không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị. Căn cứ các quy định trên, anh không đủ điều kiện hưởng TCTN.