Ban Tư vấn nghề nghiệp Báo Người Lao Động trả lời: Danh sách những công ty XKLĐ được cấp phép và được phép đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản được đăng tải trên trang web của Cục Quản lý lao động ngoài nước (www.dolab.gov.vn). Những công ty không có tên trong danh sách này đều không có đầy đủ tư cách pháp lý để đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản. Bạn không nên đăng ký, tham gia tuyển chọn và nộp tiền cho những công ty ngoài danh sách nêu trên.