Thanh tra Cục Quản lý lao động ngoài nước về các cơ sở hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Hà Nội, Thanh Hóa và Thái Bình. Trong tháng 11-2016, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng xử phạt Công ty CP Đào tạo và Phát triển Công nghệ 37,5 triệu đồng do sai phạm về việc không niêm yết công khai quyết định của công ty giao nhiệm vụ cho chi nhánh và bản sao giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại trụ sở chi nhánh; không cam kết với người lao động về thời gian chờ xuất cảnh sau khi trúng tuyển.

Trước đó, vào ngày 21-10, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Công ty CP Du lịch Dịch vụ dầu khí Hải Phòng. Sau khi thanh tra, phát hiện Công ty CP Du lịch Dịch vụ dầu khí Hải Phòng không đáp ứng các yêu cầu về phương án tổ chức bộ máy theo quy định của Luật Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,

M.Đức