Không được đi làm việc ở Nhật Bản 2 lần

Cục Quản lý lao động ngoài nước trả lời: Theo quy định hiện hành, người lao động chỉ được đi làm việc tại Nhật Bản 1 lần. Nếu bạn muốn trở lại Nhật Bản thì phải đi theo hình thức khác như du học, du lịch... Bạn có thể liên hệ với cơ quan đại diện Nhật Bản tại Việt Nam (Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán) để biết chi tiết.