- BHXH TP HCM trả lời: "Căn cứ điều 25 Luật BHXH thì người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế thì được hưởng chế độ ốm đau. Như vậy, đối với những trường hợp có yêu cầu điều trị do dương tính với Covid-19 mà được cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền cấp giấy ra viện hoặc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định thì sẽ được giải quyết hưởng chế độ ốm đau. Trường hợp bị cách ly tại nhà do khu vực bị phong tỏa vì Covid-19 thì không thuộc nhóm hưởng chế độ ốm đau theo quy định của BHXH.