Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Khoản 1 điều 3 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của NLĐ khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào Quỹ BHXH. Điều 25 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau: Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế; phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

Theo như ông trình bày, vào ngày truyền thống của ngành, công ty ông cho NLĐ nghỉ thêm một ngày và ngày này được hưởng nguyên lương. Căn cứ quy định trên, nếu NLĐ bị ốm đau vào ngày này thì không được giải quyết hưởng chế độ ốm đau.