Không được hưởng trợ cấp thất nghiệp - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

"Tôi xin nghỉ việc từ ngày 1-6-2018 và được công ty đồng ý miệng nhưng chưa ra quyết định thôi việc do vướng vấn đề bàn giao. Trong thời gian hoàn tất thủ tục bàn giao (2 tháng), do không đến công ty thường xuyên nên tôi không được hưởng lương và trích nộp BHXH. Ngày 1-8, tôi nhận quyết định chấm dứt HĐLĐ nhưng bị trung tâm dịch vụ việc làm từ chối giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp dù đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ năm 2011".

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Khoản 2 điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định: NLĐ đang đóng BHTN là người có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã đóng BHTN và được cơ quan BHXH xác nhận. Tháng liền kề bao gồm: NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH; NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị. Đối chiếu các quy định trên, do anh Tuấn nghỉ 2 tháng không hưởng lương trước khi chấm dứt HĐLĐ nên không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đã tham gia BHTN sẽ được cộng dồn để tính hưởng khi anh Tuấn tiếp tục tham gia BHTN sau này.