Công văn yêu cầu các doanh nghiệp phái cử lao động phải thực hiện đúng quy định về ký kết hợp đồng và thu phí.

Không được lạm thu khi đưa lao động sang Đài Loan

Cụ thể, doanh nghiệp phải bảo đảm mức lương tối thiểu 17.000 TWD/tháng (1 TWD khoảng 653 đồng) đối với khán hộ công gia đình và 20.008 TWD/tháng đối với thuyền viên tàu cá gần bờ. Ngoài ra, người lao động phải được chủ sử dụng đài thọ ăn, ở và chi trả vé máy bay về nước sau khi kết thúc hợp đồng. Về chi phí, mức phí môi giới tối đa 400 USD/người, phí dịch vụ 1.000 USD đối với khán hộ công gia đình và 600 USD đối với thuyền viên tàu cá gần bờ.

D.Quốc