Hồ Cẩm Nhi (quận 6, TP HCM) hỏi: "Tôi làm việc tại công ty được 3 tháng thì phát hiện mang thai ngoài tử cung và phải làm phẫu thuật lấy thai. Khi nhập viện, do không biết công ty đã đóng BHYT nên tôi không xuất trình thẻ BHYT. Toàn bộ chi phí khám chữa bệnh do tôi tự chi trả. Sau khi xuất viện, tôi nộp các giấy tờ, chứng từ cho công ty đề nghị truy lĩnh tiền BHYT khi nằm viện nhưng bị từ chối. Trường hợp của tôi có được truy lĩnh chi phí điều trị BHYT không?".

- BHXH TP HCM trả lời: Điểm 1, điều 15 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định người tham gia BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh. Trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. Mặt khác, mục c, điểm 1, điều 4 Thông tư 09/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chỉ thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại. Do chị Nhi điều trị bệnh tại bệnh viện mà không thực hiên đúng thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT nên sẽ không được quỹ BHYT thanh toán lại.