Không gây khó cho người lao động

Bà Lê Thị Thu Nga, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi hết hạn hợp đồng 1 năm, công ty chuẩn bị ký lại hợp đồng với chị Ngọc. Tuy nhiên, do phòng nhân sự không thông báo nên chị không biết. Sau đó, công ty nhận được thông tin chị Ngọc và một số lao động được cử sang công ty đối tác làm việc đã ký hợp đồng với bên đó.

Do bị bất ngờ nên phòng nhân sự chậm giải quyết tiền lương và các quyền lợi khác cho NLĐ chứ không phải làm khó. Mới đây, công ty đã trả lương, chốt sổ BHXH cho chị Ngọc.