Lê Thị Hòa (quận 8, TP HCM) hỏi: "Theo quy định hiện hành thì người lao động (NLĐ) ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với nhiều người sử dụng lao động (NSDLĐ) thì phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) theo từng hợp đồng đã giao kết. Trường hợp xảy ra TNLĐ thì chế độ NLĐ được hưởng có khác biệt gì so với khi tham gia bảo hiểm ở một nơi?".

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khoản 1 điều 4 Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định NLĐ giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ nếu bị TNLĐ, BNN sẽ được Quỹ BHXH về TNLĐ, BNN chi trả các chế độ theo quy định tại mục 3 chương III Luật An toàn - Vệ sinh lao động, bao gồm: Chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp hằng tháng hoặc một lần; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi NLĐ chết do TNLĐ; đóng BHYT cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm TNLĐ, BNN hằng tháng; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa BNN; phục hồi chức năng lao động và huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động. Như vậy, quyền lợi hưởng chế độ TNLĐ của NLĐ ký HĐLĐ với nhiều NSDLĐ không có gì khác biệt so với NLĐ ký HĐLĐ với một NSDLĐ.