Đại diện Công ty TNHH Minami Shoten Cad Việt Nam (quận Tân Bình, TP HCM) hỏi: "Người nước ngoài là giám đốc, cũng là thành viên góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên 100% vốn nước ngoài, có giấy phép lao động và mỗi năm chỉ làm việc tại Việt Nam từ 2-4 tháng thì có phải tham gia BHXH, BHYT không?"

- BHXH TP HCM trả lời: Khoản 2 điều 2 Luật BHXH quy định người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ. Mặt khác, theo quy định tại khoản 6 điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT thì đối tượng tham gia BHYT gồm: NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; NLĐ là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ các quy định trên, trường hợp NLĐ nước ngoài là giám đốc công ty cũng là thành viên góp vốn, không có hợp đồng lao động, không hưởng lương tại doanh nghiệp thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHYT.